#news-389

VOCO

ADMIRA FUSION Ormocer restauracijski materijal

Admira Fusion je svjetlosno polimerizirajući, nanohibridni ORMOCER materijal za ispune, koji...

#news-333

VOCO

TWINKY STAR

Obojeni kompozitni restauracijski kompomer sa šljokicama. Za ispune na mliječnim zubima. ...

#news-379

VOCO

ADMIRA FLOW Ormocer tekući restauracijski materijal

Admira Flow je tekući, svjetlosno polimerizirajući (halogeno i LED svjetlo), radiopakni materijal...

#news-391

VOCO

ADMIRA FUSION X-TRA Ormocer bulk restauracijski materijal

Admira Fusion X-tra je svjetlosno polimerizirajući, nanohibridni ORMOCER materijal za ispune, koj...

#news-375

VOCO

ADMIRA Ormocer restauracijski materijal

Admira je svjetlosno polimerizirajući restauracijski materijal na bazi pijeska Ormocer, provjeren...

#news-393

VOCO

ADMIRA FUSION FLOW Ormocer tekući restauracijski materijal

Admira Fusion Flow je tekući, svjetlosno polimerizirajući, nanohibridni ORMOCER materijal za ispu...

#news-

Dentsply Sirona

Dyract Flow

Dyract flow je tekući kompomer za minimalno invazivne restauracije i nudi dugotrajno oslobađanje ...

#news-

Dentsply Sirona

Dyract Extra

Univerzalni svjetlosno polimerizirajući materijal za ispune, koji se ne lijepi i ima produže...