#news-

Harvard

Harvard cement

Cink fosfatni cement za trajno cementiranje restauracija i za oblaganje. Klasika – dobro dokazana...

#news-

Harvard

Harvard cement - brzi

Cink fosfatni cement za trajno cementiranje nadomjestaka i za podlaganje. Klasik - dokazan od 189...

#news-

Harvard

Harvard cement CC

Cink polikarboksilatni cement za trajno cementiranje i podvlačenje. ...

#news-

Harvard

HARVARD IMPLANT

Cement s dvostrukom otvrdnjavanjem za polutrajno cementiranje krunica i mostova na bazi implantat...

#news-

Razno

Hoffmann Cement

Cink-fosfatni cement za brzo ili normalno vezivanje. Cink fosfatni cement za završnu fiksaciju or...

#news-

3M Espe

DURELON

Karboksilatni cement za trajno cementiranje inlaya, onlaya, krunica, mostova od metala (osim tita...